Περιήγηση: Μπελίσιμα

Κινηματογράφος
Εβδομήντα χρόνια “Μπελίσιμα”: Η διαχρονική απατηλή και εφήμερη λάμψη του θεάματος, διά χειρός Βισκόντι

Υπάρ­χουν ται­νί­ες που όσα χρό­νια και να περά­σουν παρα­μέ­νουν σαν το κρυ­στάλ­λι­νο νερό της πηγής. Μιας πηγής ιδε­ών, καλ­λι­τε­χνι­κής έμπνευσης…