Περιήγηση: Μπενίτο Μουσολίνι

Επικαιρότητα
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες δηλώσεις Ταγιάνι για τον Μουσολίνι

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου Αντό­νιο Ταγιά­νι. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει τα εξής: «Το…

Διεθνή
Πελάτισσα κάλεσε τους καραμπινιέρους και ζήτησε να αφαιρέσουν φωτογραφία του Μουσολίνι από καφέ της Σικελίας

Νεα­ρή πελά­τισ­σα ενός καφέ μπαρ στη Μόντι­κα της Σικε­λί­ας ζήτη­σε από τους καρα­μπι­νιέ­ρους να αφαι­ρέ­σουν από τον τοί­χο της εμπορικής…