Περιήγηση: Μπιενάλε Αβάνας

Διεθνή
Η Μπιενάλε της Αβάνας καρφί στα μάτια των ιμπεριαλιστών Yankees –Κάτω τα χέρια από τη σοσιαλιστική Κούβα!

Η 14η Μπιε­νά­λε ‑θρί­αμ­βος της τέχνης ξεκί­νη­σε με συντρι­πτι­κή υπο­στή­ρι­ξη, παρά τις Κασ­σάν­δρες Περισ­σό­τε­ροι από 300 καλ­λι­τέ­χνες, γκα­λε­ρί­στες, χορη­γοί, κριτικοί…