Περιήγηση: Μπογιές

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ενέργειες όπως η επίθεση με μπογιές στη Βουλή βοηθούν στη διαμόρφωση μιας ατζέντας με βάση το δόγμα «νόμος και τάξη»

«Ενέρ­γειες όπως η σημε­ρι­νή επί­θε­ση με μπο­γιές στη Βου­λή, όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέ­ση με τις διεκ­δι­κή­σεις και τους…