Περιήγηση: Μπριγκίτε Μπίρλαϊν

Πολιτική
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΕΚΛΟΓΕΣ: Πρώτο το Λαϊκό Κόμμα του πρώην καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς

Ξεκι­νούν σήμε­ρα οι πρώ­τες διε­ρευ­νη­τι­κές δια­βου­λεύ­σεις για σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης Πρώ­το με δια­φο­ρά ανα­δεί­χθη­κε το Λαϊ­κό Κόμ­μα (OVP), του προη­γού­με­νου αντικαγκελάριου,…