Περιήγηση: Μπρουνέτε

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ταξίδι στην Ισπανία οι πρωτοπόροι της άμιλλας — Σε ποια σημαντικά ιστορικά μέρη ξεναγήθηκαν

Σε ιστο­ρι­κά μέρη και αξιο­θέ­α­τα ξενα­γού­νται οι πρω­το­πό­ροι της άμιλ­λας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ Νοέμ­βρης — Δεκέμ­βρης του 2021…