Περιήγηση: Μπ. Νετανιάχου

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ: Καταγγέλει την επιθετικότητα Τραμπ-Νετανιάχου απέναντι στην Συρία

Την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα των κυβερ­νή­σε­ων ΗΠΑ και Ισρα­ήλ απέ­να­ντι στην Συρία και ευρύ­τε­ρα στη Μέση Ανα­το­λή κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση που…