Περιήγηση: Μωρά της πανδημίας

Επιστήμη
Έρευνα: Τα μωρά που γεννήθηκαν στην πανδημία έχουν ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις σε αναπτυξιακά τεστ

Επι­στή­μο­νες στις ΗΠΑ κατά­λη­ξαν σε έρευ­νά τους, ότι τα μωρά που γεν­νή­θη­καν στη διάρ­κεια του πρώ­του έτους της παν­δη­μί­ας εμφάνισαν…