Περιήγηση: Νάντια Καραγιάννη

Μουσική
Νάντια Καραγιάννη — Νίκος Καραγιάννης: Σχήματα και σημάδια παθών και ομορφιάς — Τέσσερα νέα τραγούδια

Ο ψηφια­κός δίσκος με το γενι­κό τίτλο “Σχή­μα­τα και σημά­δια” είναι ένας μικρός κύκλος τεσ­σά­ρων τρα­γου­διών. Τα τρα­γού­δια αυτά, γραμμένα…