Περιήγηση: Νάταλι Πόρτμαν

Επικαιρότητα
Νάταλι Πόρτμαν: Η απόφαση μου «χαρακτηρίστηκε λανθασμένα από κάποιους» — Γιατί αρνήθηκε να πάρει το βραβείο;

Η βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ ηθο­ποιός Νάτα­λι Πόρ­τμαν δήλω­σε ότι επέ­λε­ξε να μην παρα­βρε­θεί σε τελε­τή στο Ισρα­ήλ κατά την οποία…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τα «πρόσφατα γεγονότα», η Νάταλι Πόρτμαν και το κράτος δολοφόνος Ισραήλ

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Η ηθο­ποιός και κινη­μα­το­γρα­φι­κή παρα­γω­γός του Χόλι­γουντ Νάτα­λι Πόρ­τμαν ακύ­ρω­σε ταξί­δι στη γενέ­τει­ρά της, το Ισρα­ήλ, καθώς αρνήθηκε…