Περιήγηση: Νέα Ελληνικά

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2023: Παρέλειψαν οποιαδήποτε αναφορά σε μεταφραστή και εκδότη στο ποίημα «Καταφύγια για τη νύχτα» του Μπ. Μπρεχτ

Σε ερω­τή­μα­τα βάσει του ποι­ή­μα­τος «Κατα­φύ­για για τη νύχτα» του Μπέρ­τολτ Μπρεχτ κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν οι υπο­ψή­φιοι των ΕΠΑΛ στις…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μήνυμα του Δ. Κουτσούμπα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις «Καλή επιτυχία, καλή δύναμη: Τις πιο όμορφες μέρες σας δεν τις έχετε ζήσει ακόμη» (VIDEO)

Σε μήνυ­μά του προς τους νέους και τις νέες για την έναρ­ξη των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ο ΓΓ της ΚΕ του…

Παιδεία
Πανελλήνιες: Για τις μορφές και τα οφέλη του εθελοντισμού κλήθηκαν να γράψουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Τα οφέ­λη που μπο­ρεί να απο­κο­μί­σει ένας νέος μέσα από την εθε­λο­ντι­κή εργα­σία πραγ­μα­τεύ­ε­ται το κεί­με­νο στο οποίο εξε­τά­στη­καν σήμερα,…

Παιδεία
«Παιδιά, ψηλά το κεφάλι!»: Το μήνυμα της ΚΝΕ προς τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων

Μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας στέλ­νει η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας στους υπο­ψή­φιους των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων, τονί­ζο­ντας: «Είστε εδώ, μπρο­στά σε αυτή τη σημα­ντι­κή μάχη…

Παιδεία
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ). ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ…

Επικαιρότητα
Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δείτε τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες Εξε­τά­σεις: Στα Νέα Ελλη­νι­κά, μάθη­μα Γενι­κής Παι­δεί­ας, εξε­τά­ζο­νται σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αύριο,…

Παιδεία
Πανελλαδικές — ΕΠΑΛ — Νεοελληνική Γλώσσα: Κείμενο της WWF για τη διατροφή κλήθηκαν να αναλύσουν οι εξεταζόμενοι

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ομα­λά κύλη­σε η πρώ­τη μέρα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, με τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ)…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022 — ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ξεί­νη­σαν σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ), οι οποί­οι εξετάζονται…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022 — ΕΠΑΛ: Τα θέματα στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ξεί­νη­σαν σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ), οι οποί­οι εξετάζονται…