Περιήγηση: Νέα Μάκρη

Κοινωνία
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης «άμεσων και ουσιαστικών μέτρων» πραγματοποίησαν οι πυρόπληκτοι

Κινη­το­ποί­η­ση διεκ­δί­κη­σης «άμε­σων και ουσια­στι­κών μέτρων» για την ανα­κού­φι­ση των πλη­γέ­ντων και την ανά­τα­ξη των περιο­χών τους από τη…

Κοινωνία
Κοντά στους πυρόπληκτους το Σωματείο Εργαζομένων Ευαγγελισμού — Έμπρακτη συμπαράσταση και στους υγειονομικούς της περιοχής

Στα πλαί­σια αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους, με πρω­το­βου­λία του Σωμα­τεί­ου, οι εργα­ζό­με­νοι του Ευαγ­γε­λι­σμού συγκέ­ντρω­σαν είδη άμε­σης ανά­γκης, τα οποία παραδόθηκαν…