Περιήγηση: Νέα μετάλλαξη Κορωνοϊού

Κοινωνία
Μετάλλαξη Όμικρον: «Αυξημένος κίνδυνος επαναμόλυνσης» λέει ο ΠΟΥ, μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη

Επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα στη Βρε­τα­νία, τη Γερ­μα­νία, την Ιτα­λία και την Τσε­χία, έπει­τα από ένα πρώ­το στο Βέλ­γιο, καμιά εξη­ντα­ριά ταξιδιώτες…

Επικαιρότητα
Νέα μετάλλαξη SARS-CoV‑2: Αναμένει «καθαρή εικόνα από τους επιστήμονες» η κυβέρνηση, αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας

«Θα πάμε και εμείς σε σκλη­ρή γραμ­μή αλλά θα πρέ­πει πρώ­τα οι επι­στή­μο­νες μας να έχουν καθα­ρή εικό­να», δήλω­σε ο…