Περιήγηση: Νέα Νότια Ουαλία

Βίντεο
Αυστραλία Πυρκαγιές: Άγριο κράξιμο στον πρωθυπουργό από κατοίκους πληγείσας περιοχής (VIDEO)

«Τα άκου­σε» κυριο­λε­κτι­κά, από πολί­τες που έχα­σαν τα σπί­τια τους εξαι­τί­ας των πυρ­κα­γιών, ο πρω­θυ­πουρ­γός της Αυστρα­λί­ας Σκοτ Μόρι­σον. Πιο…