Περιήγηση: Νέα Σάντα Κιλκίς

Επικαιρότητα
«Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά» — Κινητοποίηση έξω από την 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση έξω από το στρα­τό­πε­δο της 71ης Αερο­με­τα­φε­ρό­με­νης Ταξιαρ­χί­ας «Πόντος» στη Νέα Σάντα Κιλ­κίς διορ­γά­νω­σαν το πρωί της Κυριακής…

Επικαιρότητα
ΕΔΥΕΘ: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων το επόμενο διάστημα

Σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες στο Καυ­ταν­τζό­γλειο Στά­διο ανα­κοι­νώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα εκδη­λώ­σε­ων και δρα­στη­ριο­τή­των της Επι­τρο­πής για τη Διεθνή…