Περιήγηση: Νέα Σμύρνη

Κοινωνία
Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της 14χρονης από δομή της Νέας Σμύρνης

Προ­φυ­λα­κι­στέ­οι κρί­θη­καν μετά τις απο­λο­γί­ες τους, οι δύο από τους τρεις κατη­γο­ρού­με­νους για την υπό­θε­ση σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης 14χρονης…

Κοινωνία
Κομματικές Οργανώσεις Νέας Σμύρνης του ΚΚΕ: Ολόπλευρη στήριξη των απροστάτευτων παιδιών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή το νέο απο­τρό­παιο περι­στα­τι­κό σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης και κακο­ποί­η­σης ανή­λι­κου κορι­τσιού. Με αφορ­μή το απο­τρό­παιο έγκλη­μα σε βάρος…

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
Όμορφη βραδιά, γεμάτη με τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου έζησαν οι χιλιάδες λαού στη Νέα Σμύρνη

Όμορ­φη βρα­διά, γεμά­τη με τρα­γού­δια που ερμή­νευ­σε ο αξέ­χα­στος Δημή­τρης Μητρο­πά­νος, έζη­σαν οι χιλιά­δες λαού που γέμι­σαν το γήπε­δο του…

Επικαιρότητα
Για συγκάλυψη μιλάνε οι συνήγοροι των δύο νέων που καταγγέλλουν βασανισμό από την Αντιτρομοκρατική

Συνέ­ντευ­ξη τύπου σχε­τι­κά με τη μήνυ­ση που έχουν υπο­βάλ­λει κατά της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας και κάθε άλλου υπευ­θύ­νου, καταγ­γέλ­λο­ντας τον βασανισμό…