Περιήγηση: Νέα Στύρα

Επικαιρότητα
Σε 58 ανήλθαν οι δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο — Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στα Στύρα Ευβοίας

Πενή­ντα οκτώ δασι­κές πυρ­κα­γιές εκδη­λώ­θη­καν, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, το τελευ­ταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλά­δα. Για την κατά­σβε­ση των…