Περιήγηση: Νέες ταυτότητες

Επικαιρότητα
Το Luben τρολάρει τους «αρνητές ταυτότητας» που αντιστέκονται στο… χάραγμα του Αντίχριστου (VIDEO)

Επι­κό τρο­λά­ρι­σμα στους «αρνη­τές ταυ­τό­τη­τας» ή αλλιώς στους πεφω­τι­σμέ­νους πολέ­μιους του «μικρο­τσίπ» και του… «Εξα­πο­δώ». https://www.youtube.com/watch?v=YaDrYgU5mzo https://www.youtube.com/watch?v=kYhi0tXXTdw Πηγή: LubenTV…

Κοινωνία
Ο παραλογισμός σε όλο το μεγαλείο: Ουρές κόσμου έξω από το Α.Τ. Σερρών για να βγάλουν αστυνομικές ταυτότητες χωρίς το… τσιπάκι

Ουρές κόσμου σημειώ­νο­νται εδώ και δύο εβδο­μά­δες έξω από τα Αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα του Νομού προ­κει­μέ­νου πολί­τες να ανα­νε­ώ­σουν τις ταυτότητές…