Περιήγηση: Νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο ΝΔ

Κοινωνία
Κυβέρνηση ΝΔ: «Ρεσάλτο» ιδιωτών στον ΕΦΚΑ με νομοσχέδιο βόμβα για το Ασφαλιστικό

Παρου­σιά­ζουν το φαρ­μά­κι ως φάρ­μα­κο, με πρό­σχη­μα την «κατα­πο­λέ­μη­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας», για την οποία ευθύ­νε­ται η πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρνησης,…

Επικαιρότητα
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: αναλογιστική μελέτη-χαστούκι στην κυβέρνηση

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ — ΒΡΟΥΤΣΗ 💥  Κόλα­φος για την κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα απο­δει­κνύ­ε­ται η ανα­λο­γι­στι­κή μελέ­τη του Ν/Σ Συντρι­βή για την…

Επικαιρότητα
18 Φλεβάρη Γενική Απεργία — στην Αθήνα ΟΛΟΙ 10.30πμ. στα Προπύλαια

Εργα­ζό­με­νες, εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, συντα­ξιού­χοι, ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, αγρό­τες, επι­στή­μο­νες, άνερ­γοι, Η Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση δεν είναι κάποια “ποσο­στά ανα­πλή­ρω­σης”. Αφο­ρά την…

Επικαιρότητα
Μαχητική συγκέντρωση αυτή την ώρα, για το ασφαλιστικό και κάλεσμα στην απεργία στις 18 Φλεβάρη

Μαζι­κή, μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτή την ώρα, στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια από Ομο­σπον­δί­ες και Συν­δι­κά­τα ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο — «έκτρω­μα»…

Επικαιρότητα
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας για το Ασφαλιστικό

Κινη­το­ποί­η­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα, αντα­πο­κρι­νό­με­να στο κάλε­σμα του ΠΑΜΕ και στέλ­νο­ντας άμεση…

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι κατέρριψαν την προπαγάνδα της κυβέρνησης για το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο — Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους

Τους κυβερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς κατέρ­ρι­ψαν έναν προς έναν και τεκ­μη­ριω­μέ­να και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να οι εκπρό­σω­ποι των συντα­ξιού­χων, στη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου των…