Περιήγηση: Νίκη Κεραμέως

Κοινωνία
Κεφαλονιά: Το ΚΚΕ για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και την στάση της κυβέρνησης

Τη στά­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως, η οποία δεν έδω­σε ουσια­στι­κή απά­ντη­ση στα προ­βλή­μα­τα της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, καυ­τη­ριά­ζει με…

Παιδεία
#video_γονιμοτητας από την Κεραμέως για τα σχολεία ή όταν ο άγιος Πορφύριος συνάντησε τον Σωκράτη κάπου στην Αφρική

Νυχθη­με­ρόν, η κυβέρ­νη­ση, με κάθε τρό­πο σε κάθε πεδίο κοι­νω­νι­κής ζωής τρο­φο­δο­τεί τον ανορ­θλο­γι­σμό  , τον σκο­τα­δι­σμό, τον αρνη­τι­σμό της…