Περιήγηση: Νίκος Αμπατιέλος Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο ΒΟΛΟ — Ν. Αμπατιέλος: Όποτε ο λαός και η νεολαία κέρδισε, το έκανε στηριγμένος στη δύναμή του, με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ πάντα μπροστά (ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ)

Συντρό­φισ­σες και σύντρο­φοι, φίλες και φίλοι Η 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ είναι γεγο­νός και είναι ένας ακό­μα πολύ πετυχημένος…

Εκδηλώσεις
ΚΟΑ του ΚΚΕ — ΟΠ Αττικής της ΚΝΕ: Εκδήλωση στις 8 Μάη για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές την Πρωτομαγιά του ’44

Εκδή­λω­ση για τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές την Πρω­το­μα­γιά του 1944 διορ­γα­νώ­νουν η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ και η ΟΠ Αττικής…

Ατέχνως
45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» — Σήμερα στις 20.30 η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση- Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

https://youtu.be/nUzyloXcIX0 📍 Μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σήμε­ρα Σάβ­βα­το 21 Σεπτέμ­βρη, στις 20.30, στις κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή»,…