Περιήγηση: Νίκος Γεωργιάδης

Επικαιρότητα
Ασέλγησε μεν ο Ν. Γεωργιάδης, παραγράφηκε δε βάσει του Ποινικού Κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ

Απαλ­λά­χθη­κε λόγω παρα­γρα­φής ο πρώ­ην βου­λευ­τής της Νέας Δημο­κραρ­τί­ας,  Νίκος Γεωρ­γιά­δης για την ασέλ­γεια σε ανή­λι­κο παρά και ενά­ντια στη…