Περιήγηση: Νίκος Καραντηνός

Κοινωνία
Νίκος Καραντηνός, «Δάσκαλος της δημοσιογραφίας, που φώτισε με την παρουσία του το χώρο μας»

Ο Νίκος Καρα­ντη­νός γεν­νή­θη­κε το 1920 στο Ληξού­ρι. Ηταν πτυ­χιού­χος της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής και της Ιτα­λι­κής Φιλο­λο­γί­ας. Πήρε ενερ­γό μέρος…

Ιστορία
Πώς ιδρύθηκε η ΕΠΟΝ (του Ν. Καραντηνού) και δέκα τραγούδια από την πάλη και τον αγώνα της Οργάνωσης

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 23 Φλε­βά­ρη του 1943 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε συν­θή­κες παρα­νο­μί­ας στην Αθή­να, πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη οργα­νώ­σε­ων νεο­λαί­ας, με σκοπό…