Περιήγηση: Νίκος Κωνσταντόπουλος

Επικαιρότητα
Ν. Κωνσταντόπουλος: Για 13η μέρα στη ΜΕΘ με σοβαρές επιπλοκές λόγω κορωνοϊού

Για 13η συνε­χή μέρα νοση­λεύ­ε­ται στη ΜΕΘ του Νοσο­κο­μεί­ου «Σωτη­ρία» ο δικη­γό­ρος και πρώ­ην πρό­ε­δρος του Συνα­σπι­σμού Νίκος Κων­στα­ντό­που­λος. Αιτία…