Περιήγηση: Νίκος Μαυροκέφαλος

Επικαιρότητα
Συγκλονιστική συναυλία του ΚΚΕ με τη Μ. Φαραντούρη για την Εργατική Πρωτομαγιά (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πρό­γραμ­μα όπου εναλ­λάσ­σο­νταν οι μελω­δι­κές μπα­λά­ντες με τα ρυθ­μι­κά εμβα­τή­ρια, ένα πρό­γραμ­μα πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο με νότες και στί­χους μεγά­λων συνθετών…

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
Συναυλία ΚΚΕ για Πρωτομαγιά — Ν. Μαυροκέφαλος: Δίπλα στα συνθήματά μας, προσθέτουμε στίχους τραγουδιών για το δίκιο της τάξης μας

Με χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους της Κ.Ε. του ΚΚΕ από τον Νίκο Μαυ­ρο­κέ­φα­λο, ξεκί­νη­σε η μεγά­λη συναυ­λία της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του…

Πολιτική
«1940–1949: Δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα»: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Με επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην κατά­με­στη Αίθου­σα Συνε­δρί­ων του ΚΚΕ στον Περισ­σό η ημε­ρί­δα με θέμα: «1940 — 1949: Δεκα­ε­τία όξυν­σης της…