Περιήγηση: Νίκος Μιχαλολιάκος

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Με φόντο τη φυλακή για όσους καταδικάστηκαν σε πρόσκαιρες καθείρξεις, συνεχίζεται η δίκη για τις αναστολές

Με φόντο την φυλα­κή ξεκι­νά σήμε­ρα στις 10 το πρωί η προ­σπά­θεια των κατη­γο­ρου­μέ­νων που κατα­δι­κά­στη­καν σε πρό­σκαι­ρες καθείρξεις ‚…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνολικές ποινές ανακοίνωσε το δικαστήριο — Αύριο η «μάχη» των αναστολών

Τις τελι­κές ποι­νές ανα­κοί­νω­σε το δικα­στή­ριο, το οποίο κατό­πιν διέ­κο­ψε τη συνε­δρί­α­σή του για αύριο, προ­κει­μέ­νου να εξε­τα­στεί το ζήτημα…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: 13 χρόνια κάθειρξη για τα μέλη της ηγετικής ομάδας — Ισόβια στον Ρουπακιά

Σε ισό­βια κάθειρ­ξη και επι­πλέ­ον δέκα χρό­νια για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, κατα­δι­κά­στη­κε ο Γιώρ­γος Ρου­πα­κιάς όπως ανα­κοί­νωε η πρό­ε­δρος της…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Πώς δόθηκε η «μάχη των ελαφρυντικών» από την υπεράσπιση — Τα σοβαρά και τα ευτράπελα

Η «μάχη των ελα­φρυ­ντι­κών» στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής περιεί­χε τα πάντα. Νομι­κές ερμη­νεί­ες και τερ­τί­πια, ηθι­κές αξιο­λο­γή­σεις, βολές κατά…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιοι ναζί θα οδηγηθούν στη φυλακή

Στις 12:30 το μεση­μέ­ρι συνε­δριά­ζει εκ νέου το δικα­στή­ριο με την αγό­ρευ­ση της εισαγ­γε­λέ­ως Αδα­μα­ντί­ας Οικο­νό­μου επί των ελα­φρυ­ντι­κών, καθώς…

Επικαιρότητα
Διορισμός στη Βουλή της χρυσαυγίτισσας 💀 συζύγου του Ν. Μιχαλολιάκου Ελ. Ζαρούλια

Έντο­νες αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί ο διο­ρι­σμός στη Βου­λή της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας Ελέ­νης Ζαρού­λια, σύζυ­γος του επι­κε­φα­λής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» Νίκου…