Περιήγηση: Νίκος Μπογιόπουλος

Επικαιρότητα
Εκδικάστηκε η κατάπτυστη αγωγή των «Αποστράτων» σε βάρος του Ν. Μπογιόπουλου

Εκδι­κά­στη­κε σήμε­ρα στο Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο η απα­ρά­δε­κτη αγω­γή σε βάρος του δημο­σιο­γρά­φου Νίκου Μπο­γιό­που­λου, που επα­να­κα­τέ­θε­σε η Ένω­ση Από­στρα­των Αξιωματικών…

Κοινωνία
Αύριο εκδικάζεται η άθλια και απαράδεκτη αγωγή κατά δημοσιογράφου

Εκδι­κά­ζε­ται αύριο η αγω­γή που κατέ­θε­σε σε βάρος του δημο­σιο­γρά­φου Νίκου Μπο­γιό­που­λου τον περα­σμέ­νο Ιού­λη η Ένω­ση Από­στρα­των Αξιω­μα­τι­κών Στρα­τού (ΕΑΑΣ).…

Νέες Κυκλοφορίες
«Μια θρησκεία χωρίς απίστους: Ποδόσφαιρο», Νίκου Μπογιόπουλου, Δημήτρη Μηλάκα

Επα­να­κυ­κλο­φό­ρη­σε πριν λίγες μέρες το βιβλίο των Νίκου Μπο­γιό­που­λου, Δημή­τρη Μηλά­κα «Μια θρη­σκεία χωρίς απί­στους: Ποδό­σφαι­ρο» (Εκδό­σεις ΚΨΜ). Όπως ο…