Περιήγηση: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Επικαιρότητα
Στην Αθήνα σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας με αιτήματα για παροχή επιπλέον όπλων!

Στην Αθή­να βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Ολε­ξίι Ρέζ­νι­κoφ, καθώς η εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία…

Επικαιρότητα
Στις ΗΠΑ ο υπουργός Άμυνας: Συναντήσεις για σχεδιασμούς που βαθαίνουν επικίνδυνα την εμπλοκή της Ελλάδας

Επί­ση­μη επί­σκε­ψη στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες πραγ­μα­το­ποιεί από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 18 Ιού­λη ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, στο πλαί­σιο της…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Απαράδεκτος» ο Παναγιωτόπουλος, υπεκφεύγει να απαντήσει για τα όπλα στην Ουκρανία

Στην «θέση τους» έβα­λε την κυβέρ­νη­ση και τον υπουρ­γό Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο ο γραμ­μα­τέ­ας τηε ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…

Πολιτική
Υπουργός Άμυνας: Εξετάζεται η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ

Σχε­δόν βέβαιο θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται το ενδε­χό­με­νο της απο­στο­λής Ελλή­νων στρα­τιω­τών στο Σαχέλ, όπου βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη σφο­δρές συγκρούσεις,…

Πολιτική
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ — «Θα ξαναματώσουμε δίπλα στις ΗΠΑ και στο μέλλον»!

Ντρο­πή για τη δου­λο­πρέ­πεια, προ­σβο­λή για τα φιλει­ρι­νι­κά αισθή­μα­τα του λαού μας και ανα­τρι­χί­λα για τα επι­κεί­με­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά εγκλή­μα­τα προκαλούν…