Περιήγηση: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Απαράδεκτος» ο Παναγιωτόπουλος, υπεκφεύγει να απαντήσει για τα όπλα στην Ουκρανία

Στην «θέση τους» έβα­λε την κυβέρ­νη­ση και τον υπουρ­γό Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο ο γραμ­μα­τέ­ας τηε ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…

Πολιτική
Υπουργός Άμυνας: Εξετάζεται η αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ

Σχε­δόν βέβαιο θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται το ενδε­χό­με­νο της απο­στο­λής Ελλή­νων στρα­τιω­τών στο Σαχέλ, όπου βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη σφο­δρές συγκρούσεις,…

Πολιτική
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ — «Θα ξαναματώσουμε δίπλα στις ΗΠΑ και στο μέλλον»!

Ντρο­πή για τη δου­λο­πρέ­πεια, προ­σβο­λή για τα φιλει­ρι­νι­κά αισθή­μα­τα του λαού μας και ανα­τρι­χί­λα για τα επι­κεί­με­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά εγκλή­μα­τα προκαλούν…