Περιήγηση: Νίκος Παπαδόπουλος

Ατέχνως
Υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ από τον χώρο του Αθλητισμού

–Γιώρ­γος Πομά­σκι, ομο­σπον­δια­κός προ­πο­νη­τής στί­βου, στον Βόρειο Τομέα Αθη­νών. –Νίκος Παπα­δό­που­λος, ποδο­σφαι­ρι­στής, τερ­μα­το­φύ­λα­κας του Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, στην Ηλεία. –Βασί­λης Νικάκης,…