Περιήγηση: Νίκος Σαραντάκος

Επικαιρότητα
Νίκος Σαραντάκος — Ελληνικά Hoaxes, τα μόνα πραγματικά hoaxes του ελληνικού διαδικτύου

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σε καταγ­γε­λία του αρχι­συ­ντά­κτη των «Hoaxes»* κ. Αλι­κά­κου, για μερο­λη­πτι­κές αναρ­τή­σεις υπέρ της ΝΔ προ­χώ­ρη­σε ο μέχρι πρό­τι­νος (εξω­τε­ρι­κός)…