Περιήγηση: Νίκςο Χαρδαλιάς

Επικαιρότητα
Ζητήθηκε η παρέμβαση εισαγγελέα για τις περιπτώσεις Θείας Κοινωνίας σε Κουκάκι και Κέρκυρα

Την άμε­ση παρέμ­βα­ση του Εισαγ­γε­λέα ζήτη­σε ο Υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σιας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νικος Χαρ­δα­λιας, με αφορ­μή τα περι­στα­τι­κά που…