Περιήγηση: Νίνα Πατρικίδου

Εκδηλώσεις
Συναυλία Συμφωνικής Μουσικής

Συναυ­λία Συμ­φω­νι­κής Μου­σι­κής από την Παι­δι­κή-Νεα­νι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της Νίνας Πατρι­κί­δου Συμ­με­τέ­χει η Γυναι­κεία Χορω­δία «Καλ­λι­τε­χνή­μα­τα» Η Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη Καισαριανής…