Περιήγηση: Ναγκασάκι

Ανακοινώσεις
KKE: 74 χρόνια από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι 🔴 πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που τον γεννούν

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ για τα 74 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών στη…

Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα 74 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι

Εβδο­μή­ντα τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ κατά του λαού της Ιαπω­νί­ας, όταν το πυρη­νι­κό μανιτάρι…

Πολιτική
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τα 72 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι

Σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 72 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βόμ­βων στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι ανα­φέ­ρο­νται τα εξής: “Συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος εβδο­μή­ντα δύο χρό­νια από το ιμπεριαλιστικό…