Περιήγηση: Ναγκσάκι

Προτεινόμενο
Έκτη Αυγούστου του 1945…

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Δημή­τρης Παπα­θα­να­σί­ου // Οι ”συμ­μα­χι­κές” ΗΠΑ σε μία πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια επί­δει­ξης ισχύ­ος απέ­να­ντι στο κρά­τος, που κάρ­φω­σε τα λάβαρά…