Περιήγηση: ναζί

Επικαιρότητα
Στον Χορτιάτη έφτασε ο σπαρταθλητής-γιατρός Στέργιος Αράπογλου που διανύει 3000 χλμ. για τα θύματα των Ναζί

Στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έφτα­σε σήμε­ρα ο σπαρ­τα­θλη­τής για­τρός Στέρ­γιος Αρά­πο­γλου, στο πλαί­σιο ενός δρο­μι­κού εγχει­ρή­μα­τος συνο­λι­κής από­στα­σης 3.000 χιλιο­μέ­τρων που…

Διεθνή
Εξυμνεί τους Ναζί: Ο Ζελένσκι ονόμασε μονάδα του Ουκρανικού στρατού… «Ταξιαρχία Έντελβάϊς»!!!

Στην ονο­μα­σία μονά­δας του Ουκρα­νι­κού στρα­τού σε «Ταξιαρ­χία Έντελ­βάϊς» προ­χώ­ρη­σε ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος Βολό­ντι­μιρ Ζελέν­σκι, ξεπερ­νώ­ντας κάθε όριο στην εξύμνηση…

Ιστορία
Για τη ναζιστική λεγεώνα του Τουρκεστάν της Βέρμαχτ και των μονάδων των SS των Μουσουλμάνων της Ανατολής

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Αφορ­μή για τα παρα­κά­τω- επι­γραμ­μα­τι­κά- στοι­χεία του άρθρου έδω­σε η πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 4/1/2023) του Σοσιαλιστικού…

Ιστορία
Αποκάλυψη: Με καθοδήγηση της CIA πρώην Ναζί είχαν μυστικό στρατό για να πολεμήσει κατά της ΕΣΣΔ και των κομμουνιστών

Την ύπαρ­ξη ενός μυστι­κού στρα­τού, απο­τε­λού­με­νου από επί­λε­κτους πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς και στρα­τιώ­τες των ναζί, που εμφο­ρού­νταν από έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό και…