Περιήγηση: ναζί

Διεθνή
Καναδάς: Στο προσκήνιο και άλλη βράβευση Ουκρανού ναζί των SS

Η γενι­κή κυβερ­νή­της του Κανα­δά, Μέρι Σάι­μον, ζήτη­σε χτες «συγ­γνώ­μη» για το ύψι­στο βρα­βείο του κανα­δι­κού κρά­τους που δόθη­κε το 1987 στον πρύ­τα­νη του Πανε­πι­στη­μί­ου της…

Διεθνή
Καναδάς: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής μετά τα χειροκροτήματα σε Ουκρανό ναζί

Την παραί­τη­σή του ανα­κοί­νω­σε πρό­ε­δρος της Βου­λής των Κοι­νο­τή­των του Κανα­δά, μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν από την τιμή που απέ­δω­σε το κοινοβούλιο…