Περιήγηση: Ναζισμός

Διεθνή
ΟΗΕ: ΗΠΑ, Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα κατά του Ναζισμού — «Αποχή» επέλεξαν η Ελλάδα και οι χώρες της ΕΕ

Για ακό­μη μια χρο­νιά, ακο­λου­θώ­ντας πιστά την γραμ­μή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση… απεί­χε από την ψηφο­φο­ρία που διεξήχθη…

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτες: Βγήκαν απ’ τις τρύπες τους και έκαναν πορεία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μπο­ρεί η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή να έχει κατα­δι­κα­στεί και με δικα­στι­κή από­φα­ση, όμως τα απο­μει­νά­ρια των φασι­στών, οι οπα­δοί της…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Ναζισμός χωρίς εγκληματική πράξη δεν υπάρχει — Να ανακαλέσει η Αδαμαντία Οικονόμου την πρότασή της

Να ανα­κα­λέ­σει την πρό­τα­σή της, που αθω­ώ­νει τη ναζι­στι­κή δολο­φο­νι­κή Χρυ­σή Αυγή, κάλε­σε την εισαγ­γε­λέα Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ο εκ των…

Ιστορία
“Wenn ich Kultur höre …entsichere ich meinen Browning“: Όταν ακούω τη λέξη κουλτούρα, το χέρι μου πάει στο πιστόλι

Ίσως έχε­τε ακού­σει, ίσως όχι την περί­φη­μη φρά­ση που απο­δί­δε­ται σε διά­φο­ρα φασι­στό­μου­τρα (πχ. στον επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής προ­πα­γάν­δας Goebbels,…

Διεθνή
ΗΠΑ και Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του ναζισμού — Απείχε και πάλι η Ελλάδα!

Για άλλη μια χρο­νιά, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­ψή­φι­σαν στις 8 Νοέμ­βρη το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος για την κατα­πο­λέ­μη­ση της εξύ­μνη­σης του Ναζισμού…