Περιήγηση: Ναζισμός

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την ναζιστική Ελληνική Αυγή!

Στις 20 Φλε­βά­ρη θα διε­ξα­χθεί η δίκη του επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Τάσου Τσια­πλέ, μετά από μήνυ­ση της Μ. Μπίλη,…

Απόψεις
Ο ναζισμός δεν θα ηττηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις — Θα τον τσακίσει ο ίδιος ο λαός

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης να φέρει νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση που θα θέτει περιο­ρι­σμούς στην συμ­με­το­χή κομ­μά­των στις εκλογές,…

Διεθνή
Ιταλία: Νεοναζί που είχε φωτογραφηθεί με σβάστικα διορίστηκε υφυπουργός στην κυβέρνηση Μελόνι

Το 2005 είχε φωτο­γρα­φη­θεί με ναζι­στι­κό περι­βρα­χιό­νιο. Ποτέ δεν έκρυ­ψε τις ακρο­δε­ξιές του ιδέ­ες. Χθες, διο­ρί­στη­κε υφυ­πουρ­γός Υπο­δο­μών στην κυβέρνηση…

Διεθνή
ΟΗΕ: ΗΠΑ, Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα κατά του Ναζισμού — «Αποχή» επέλεξαν η Ελλάδα και οι χώρες της ΕΕ

Για ακό­μη μια χρο­νιά, ακο­λου­θώ­ντας πιστά την γραμ­μή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση… απεί­χε από την ψηφο­φο­ρία που διεξήχθη…

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτες: Βγήκαν απ’ τις τρύπες τους και έκαναν πορεία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μπο­ρεί η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή να έχει κατα­δι­κα­στεί και με δικα­στι­κή από­φα­ση, όμως τα απο­μει­νά­ρια των φασι­στών, οι οπα­δοί της…