Περιήγηση: ναζιστικής εγκληματική οργάνωση

Κοινωνία
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: «Δεν είδαν, δεν άκουσαν», οι θρασύδειλοι τραμπούκοι

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν, χτες, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης οι απο­λο­γί­ες των χρυ­σαυ­γι­τών (Δ. Αγριο­γιάν­νη, Μάρ. Ευγε­νι­κού, Θωμ. Μαρία, Κ. Παπαδόπουλου)…