Περιήγηση: ναπάλμ

Πρόσωπα
Βαν Φλιτ, ταυτισμένος με τις πιο μαύρες μέρες της Αμερικανοκρατίας και τη μαζική χρήση ΝΑΠΑΛΜ στο Γράμμο

Βαν Φλιτ, υπο­στρά­τη­γος, αρχη­γός της Αμε­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα την επο­χή του εμφυ­λί­ου. Ο Βαν Φλιτ, από την ημέ­ρα που πάτησε…

Σαν Σήμερα
8 Ιουνίου 1972 — Μια φωτό ντοκουμέντο των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού

Νοτιο­βιετ­να­μέ­ζοι στρα­τιώ­τες της 25ης Μεραρ­χί­ας ακο­λου­θούν μικρά τρο­μο­κρα­τη­μέ­να παι­διά, τα οποία τρέ­χουν τρο­μαγ­μέ­να μετά από ρίψη βομ­βών ναπάλμ ενα­ντί­ον πιθανών…