Περιήγηση: Ναπολέων Ζέρβας

Πρόσωπα
«Θύελλα» (Μένη Παπαηλιού), η πρωταντάρτισσα της Ρούμελης (Άγνωστη μαρτυρία και φωτογραφίες)

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Ανά­με­σα στις χιλιά­δες γυναί­κες και άντρες που υπη­ρέ­τη­σαν υψη­λά ιδα­νι­κά και πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, κάποια…

Τεκμήρια
«Ο Ζέρβας έναν ήχο αγαπούσε: της λίρας, κι ένα βρόντο σκιαζόταν: της κουμπούρας» — Η Συμφωνία της Πλάκας στις 29 Φλεβάρη 1944

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Στις 29 Φλε­βά­ρη του 1944, σ’ ένα πετρό­κτι­στο δωμά­τιο που παλιά λει­τουρ­γού­σε ως τελω­νείο, δίπλα στο…