Περιήγηση: Ναρκωτικό σίσα

Κοινωνία
Στη φυλακή δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για τη χορήγηση ναρκωτικού «σίσα» στην 16χρονη που νοσηλεύεται σε κώμα

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται οι δύο από τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους που απο­λο­γή­θη­καν σήμε­ρα στην ανα­κρί­τρια, αρμό­δια για υπο­θέ­σεις ναρ­κω­τι­κών, για την…