Περιήγηση: Νατάλια Νικονόροβα

Διεθνή
«Λ.Δ. του Ντονέτσκ»: Σε επαφές με τη Βόρεια Κορέα ώστε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του

Η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα ότι η θανα­τι­κή ποι­νή που ισχύ­ει στην περιο­χή αυτή…