Περιήγηση: ΝΑΤΟ ΗΠΑ ΕΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στην ημερίδα για τα 70 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στην ημε­ρί­δα με θέμα «70 χρό­νια από την…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ο Θ. Παφίλης για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Είναι μύθος ότι το ΝΑΤΟ μας προστατεύει» (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνέ­ντευ­ξη του Θ. Παφί­λη, κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρο­σώ­που του ΚΚΕ στο «Militaire» Η επέμ­βα­ση της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία είναι το τελευ­ταίο επεισόδιο…

Πολιτική
Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά στη Μόσχα: «Η Ελλάδα δεσμεύεται από τις αποφάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ»

«Η Ελλά­δα συνα­πο­φα­σί­ζει και δεσμεύ­ε­ται από τις απο­φά­σεις που λαμ­βά­νο­νται στους Διε­θνείς Οργα­νι­σμούς στους οποί­ους μετέ­χει, όπως, μετα­ξύ άλλων, η…