Περιήγηση: ΝΑΤΟ

Ματιές στην Επικαιρότητα
ΝΑΤΟ: Προετοιμάζει γιγαντιαία στρατιωτική άσκηση — «πρόβα πολέμου» με τη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ προ­ε­τοι­μά­ζει τη μεγα­λύ­τε­ρη κοι­νή στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση από την επο­χή του Ψυχρού Πολέ­μου, ανα­φέ­ρουν σε δημο­σί­ευ­μά τους οι «Financial Times», συγκε­ντρώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 40.000…

Επικαιρότητα
Το ΝΑΤΟ συγχαίρει την Τουρκία για την επέτειο της νίκης επί των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρασία

H ΝΑΤΟϊ­κή Διοί­κη­ση Χερ­σαί­ων Δυνά­με­ων (LANDCOM), με έδρα τη Σμύρ­νη, ανήρ­τη­σε στο λογα­ρια­σμό της συγ­χα­ρη­τή­ριο μήνυ­μα στην Τουρ­κία με αφορμή…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αμερικανική Πρεσβεία: Εντατική προετοιμασία για ΝΑΤΟική προπαγάνδα

Σει­ρά πανελ­λα­δι­κών δημο­σκο­πή­σε­ων ετοι­μά­ζει η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Αθή­να, προ­φα­νώς για να «σφυγ­μο­με­τρή­σει» πόσο απο­τε­λε­σμα­τι­κές είναι οι «υπε­ρω­ρί­ες» που βαράνε…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Το καθήκον της πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ συνδέεται με την επαναστατική κατανόηση του κόσμου

Η πάλη ενά­ντια στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο της εκδή­λω­σης που έγι­νε στον χώρο της 32ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης με…