Περιήγηση: ΝΑΤΟ

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: «Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ είναι απειλή για τους λαούς»

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, η Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας, ανα­φέ­ρει: «H Γραμ­μα­τεία της Ευρω­παϊ­κής Κομμουνιστικής…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Απαράδεκτος» ο Παναγιωτόπουλος, υπεκφεύγει να απαντήσει για τα όπλα στην Ουκρανία

Στην «θέση τους» έβα­λε την κυβέρ­νη­ση και τον υπουρ­γό Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο ο γραμ­μα­τέ­ας τηε ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας…