Περιήγηση: Ναυάγιο Πάρος

Κοινωνία
Ακόμη πιο βαρύς έγινε ο απολογισμός της τραγωδίας — Τουλάχιστον 16 οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο της Πάρου

Ακό­μη πιο βαρύς έγι­νε ο απο­λο­γι­σμός της τρα­γω­δί­ας με μετα­νά­στες η οποία σημειώ­θη­κε χθες ανοι­χτά της Πάρου, όταν ιστιο­φό­ρο που…

Κοινωνία
Νέα τραγωδία στο Αιγαίο — Τρεις νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι σε νέο ναυάγιο με μετανάστες

Στους τρεις ανήλ­θαν οι νεκροί από την ανα­τρο­πή ιστιο­φό­ρου σκά­φους που μετέ­φε­ρε του­λά­χι­στον 80 μετα­νά­στες στη θαλάσ­σια περιο­χή βορειο­δυ­τι­κά της…