Περιήγηση: ΝΔ «ανάπτυξη για όλους»

Επικαιρότητα
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ |>Στη «μάχη» της λαϊκής χειραγώγησης με το κάλπικο αφήγημα της «ανάπτυξης για όλους»

Προσ­δο­κί­ες για μια ανά­πτυ­ξη που θα ωφε­λεί ταυ­τό­χρο­να το κεφά­λαιο και το λαό, για μέτρα ανα­κού­φι­σης των λαϊ­κών στρω­μά­των, καλλιεργεί…