Περιήγηση: ΝΔ-Μητσοτάκης

Επικαιρότητα
Ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Νέα προνόμια για το κεφάλαιο, κοροϊδία και άγρια εκμετάλλευση για το λαό και τη νεολαία

Δια­βε­βαιώ­σεις ότι η κυβέρ­νη­ση θα συνε­χί­σει να κάνει τα πάντα για να δια­σφα­λί­σει την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, με νέα…

Πολιτική
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Να αξιοποιηθούν «τα επιτεύγματα της μνημονιακής περιόδου»!

Αφο­πλι­στι­κές δηλώ­σεις Ευρω­παί­ων αξιω­μα­τού­χων, που ανα­γνω­ρί­ζουν το «έργο» του ΣΥΡΙΖΑ και δεί­χνουν στην κατεύ­θυν­ση της συνέ­χι­σης και επι­τά­χυν­σης από τη…