Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Επικαιρότητα
Π. Πολάκης: Καταγγέλλει τη βουλευτή της ΝΔ Άννα Ευθυμίου για «μπίζνες» με τον ΕΦΚΑ — Τι απαντά η ίδια

Συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τος ο ενδο­α­στι­κός σκυ­λο­καυ­γάς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, στο φόντο των επι­κεί­με­νων εκλο­γών, με καταγ­γε­λί­ες για «γαλά­ζιους» βου­λευ­τές που έκα­ναν μπίζ­νες με…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 — Αλ. Παπαρήγα: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στην τροχιά της ενίσχυσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας

Κυβέρ­νη­ση και ΣΥΡΙΖΑ κινού­νται στην ίδια τρο­χιά της ενί­σχυ­σης της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, η οποία είναι ασυμ­βί­βα­στη με το παρα­μι­κρό βήμα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Σοφιανός (ΚΚΕ): Οι καπιταλιστές παίρνουν τα σπίτια του λαού με νόμους ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ (VIDEO)

Κανέ­νας δεν πρέ­πει να φοβά­ται, μπο­ρού­με να απο­τρέ­ψου­με τους πλει­στη­ρια­σμούς, να διεκ­δι­κή­σου­με αυξή­σεις, να τους κάνου­με τη ζωή δύσκο­λη όπως…