Περιήγηση: ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΕΕ: «Κλειδωμένη» η αντιλαϊκή πολιτική ανεξάρτητα από κυβερνητικό διαχειριστή

Στα­θε­ρά στις ράγες των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των συνέ­χι­σε η εκτέ­λε­ση του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2019 τους προη­γού­με­νους μήνες, ως απο­τέ­λε­σμα της…