Περιήγηση: Νεάπολη Συκεές

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση καταδίκης της επίθεσης φασιστοειδών σε προσφυγόπουλο (ΦΩΤΟ)

Με μία μαχη­τι­κή και μαζι­κή πορεία, ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκπαι­δευ­τι­κοί, γονείς, μαθη­τές μαζι­κοί φορείς και σύλ­λο­γοι φοι­τη­τών κατα­δί­κα­σαν την…

Επικαιρότητα
Ερευνα της ΕΛ.ΑΣ για τη ρατσιστική επίθεση στο προσφυγόπουλο — Καταγγελία της ΤΟ Δυτικής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η έρευ­να της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης, μετά από καταγ­γε­λία αλλο­δα­πού μαθη­τή της Α΄ Γυμνα­σί­ου σε σχο­λείο του…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Χαράκωσαν προσφυγόπουλο με μαχαίρι και το απείλησαν να μην ξαναπάει στο σχολείο

Φασι­στι­κή ρατσι­στι­κή επί­θε­ση από άγνω­στα άτο­μα δέχθη­κε αλλο­δα­πός μαθη­τής της Α’ τάξης Γυμνα­σί­ου σε σχο­λείο της Νεά­πο­λης, σύμ­φω­να με καταγγελία…