Περιήγηση: Νεκροί

Διεθνή
Λιβύη:: «Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί» από τις πλημμύρες

Ο επι­κε­φα­λής της παράλ­λη­λης κυβέρ­νη­σης που είναι εγκα­τε­στη­μέ­νη στη Βεγ­γά­ζη, ο Οσά­μα Χαμάντ, υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα πως ο απο­λο­γι­σμός των θυμάτων…

Διεθνή
Κακοκαιρία στην Ισπανία: Δύο νεκροί, δύο αγνοούμενοι και άνθρωποι αποκλεισμένοι στις στέγες των σπιτιών

Δύο άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους ενώ αγνο­εί­ται η τύχη άλλων δύο μετά τις καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές που προ­κά­λε­σαν μεγά­λες πλημμύρες…

Διεθνή
Ρωσία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς σε πρατήριο

Του­λά­χι­στον 35 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους εξαι­τί­ας έκρη­ξης και πυρ­κα­γιάς σε πρα­τή­ριο καυ­σί­μων στην περι­φέ­ρεια Ντα­γκε­στάν της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας,…