Περιήγηση: Νεκροί

Κοινωνία
Μια νεκρή και δύο τραυματίες στον ποταμό Έβρο, όταν μετανάστες βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά

Μια γυναί­κα σκο­τώ­θη­κε στον Έβρο, όταν Τούρ­κοι και Έλλη­νες συνο­ριο­φύ­λα­κες άνοι­ξαν πυρ κατά μετα­να­στών που προ­σπα­θού­σαν να φτά­σουν στην ελληνική…

Διεθνή
Τραγωδία στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 45 νεκροί — ανάμεσά τους 12 παιδιά- από φωτιά σε λεωφορείο με πινακίδες Βόρειας Μακεδονίας

Του­λά­χι­στον 45 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους όταν λεω­φο­ρείο με πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας πήρε φωτιά σε αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο της…

Διεθνή
Αφγανιστάν: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από την έκρηξη σε τέμενος στην Κουντούζ

Του­λά­χι­στον 100 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν ή τραυ­μα­τί­στη­καν από βομ­βι­στι­κή επί­θε­ση αυτο­κτο­νί­ας σε τέμε­νος στη βορειο­α­να­το­λι­κή επαρ­χία Κου­ντούζ του Αφγα­νι­στάν, σύμ­φω­να με…

Διεθνή
Χάος και θρήνος στη Γερμανία — 141 οι νεκροί — Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Χάος και θρή­νος στη Γερ­μα­νία. Τερά­στιες ποσό­τη­τες νερού παντού σε σπί­τια και περιου­σί­ες, κατα­στρο­φές, νεκροί, τραυ­μα­τί­ες, αγνο­ού­με­νοι από τις φονι­κές καταιγίδες…